Na tejto stránke nájdete


O praci

Názov práce

Prenos a prezentácia dát športovej aktivity

Meno školiteľa

RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Meno študenta

Péter Stingel

Kontakt

stingel1@uniba.sk

Ciel

Cieľom práce je vytvoriť webové služby založené na báze REST API. Okrem samotných webových služieb vznikne mobilná (iOS) a webová aplikácia. Účelom týchto aplikácií bude demonštrovanie fungovania webových služieb, resp. prenos dát medzi jednotlivými aplikáciami. Všetky tieto aplikácie budú pracovať s dátami získanými zo športovej sociálnej siete Strava. Úlohou mobilnej aplikácie bude autentifikovať používateľa pomocou Strava účtu a následne zobraziť jeho športové aktivity v aplikácii. Používateľ bude môcť svoje aktivity zosynchronizovať so serverom. Webová aplikácia bude slúžiť na zobrazovanie dát získaných pomocou mobilnej aplikácie. Tá poskytne tiež podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách.


Plan prace

Dátum Úloha Stav
1.12.2017 Zbieranie zdrojov & študovanie technológií :white_check_mark:
10.1.2018 Funkčný prototyp :white_check_mark:
30.1.2018 Vychodisková kapitola :white_check_mark:
1.4.2018 Plne funkčné webové servisy :white_check_mark:
14.4.2018 Plne funkčná mobilná aplikácia :white_check_mark:
24.4.2018 Plne funkčná webová aplikácia :white_check_mark:
1.5.2018 Dokončené všetky aplikácie :white_check_mark:
1.6.2018 Dokončená praca - písomná časť :white_check_mark:

Dennik

Dátum Práca
17.3.2018 Prihlasovanie užívateľa cez webové služby
18.3.2018 Generovanie tokenu, expiračného času
24.3.2018 Dokončenie manažovania prihlásených užívateľov
25.3.2018 Dokončenie aktivít na webových službách
26.3.2018 Update servisov na live verzii
30.3.2018 Hotové webové služby
2.4.2018 Hotová mobilná aplikácia
15.4.2018 Hotová webová aplikácia
30.4.2018 50% textu bakalárskej práce
22.5.2018 Dokončený text bakalárskej práce

Detailny rozpis

Zadanie Stav
Webové služby 100%
Zadanie Stav
iOS apliácia 100%
Zadanie Stav
Webová apliácia 100%

Downloads

Prezentácia so zdrojmi [.pdf]

Východisková kapitola & prototyp [files]


Literatura a internetove zdroje